Προετοιμασία Για Συνέντευξη Εργασίας

Σκοπός της συνέντευξης εργασίας είναι να αντλήσει ο εργοδότης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις, τα επαγγλεματικά προσόντα σας ως υποψηφίου για τη προσφερόμενη θέση εργασίας, τα οποία αναφέρονται και στο βιογραφικό σας σημείωμα, να αξιολογήσει τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά (στάσεις, αξίες, ενδιαφέροντα, συμπεριφορά, κ.α.) και τις επικοινωνιακές σας ικανότητες, προκειμένου να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη εικόνα καταλληλότητας του προφίλ σας για την προσφερόμενη θέση απασχόλησης. Η συνέντευξη επιλογής για εργασία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την επίτευξη του στόχου σας και γι” αυτό χρειάζεται ειδική προετοιμασία για να δημιουργηθεί η καλύτερη δυνατή εντύπωση που θα προδιαθέση θετικά τον συνεντευκτή.συνεντευξη για εργασια

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζει τα προσόντα, τις ικανότητες και τις δεξιότητές του με σκοπό την κάλυξη της κενής θέσης εργασίας. Παράλληλα έχει τη δυνατότητα να καταλάβει εάν το αντικείμενο εργασίας ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και στις προσδοκίες του και εάν το περιβάλλον της επιχείρησης είναι το αναμενόμενο.

Μορφές Συνέντευξης

Η συνέντευξη συνήθως γίνεται από τον υπεύθυνο προσωπικού της επιχείρησης και μπορεί να είναι ατομική από τον εργοδότη ή υπεύθυνο προσωπικού, ατομική από επιτροπή ή ομαδική. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αξιολογούνται η προσωπικότητα, οι κοινωνικές δεξιότητες, η εκφραστική ικανότητα, οι γνώσεις, η εμπειρία, η εμφάνιση.

Για την εξασφάλιση της επιτυχίας της συνέντευξης είναι καλό να γνωρίζει ο οποψήφιος τα τρία στάδιά της:

 1. Η προετοιμασία της συνέντευξης
 2. Η συνέντευξη
 3. Μετά τη συνέντευξη

Παρακάτω ακολουθούν συμβουλές και απαραίτητα πρώτα βήματα για κατάλληλη προετοιμασία πριν τη συνέντευξη για κάθε είδους εργασία.

Η Προετοιμασία Της Συνέντευξης

  • Η αυτοαξιολόγηση πριν από την συνέντευξη είναι το σημαντικότερο πρώτο βήμα για να μπορέσετε να προβάλλετε τα προσόντα σας και τον εαυτό σας. Σκόπιμο είναι να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο Συμβουλευτικής πριν τη συνέντευξη που διοργανώνονται συνήθως από τα Γραφεία Διασύνδεσης των ΤΕΙ και ΑΕΙ.
  • Συλλέξτε πληροφορίες από το Διαδίκτυο, το Γραφείο Διασύνδεσης, ή/και γνωστούς σας, για την επιχείρηση, τον εργοδότη και τις συνθήκες εργασίας, την κουλτούρα και τις πολιτικές της εταιρίας, τα προϊόντα της. Έχοντας κατανοήσει όλες αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
  • Ελέγξτε το βιογραφικό σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε καλή γνώση των στοιχείων του και ότι είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε οποιαδήποτε σχετική ερώτηση σας τεθεί και να την τεκμηριώσετε. Σκεφτείτε ποια στοιχεία του βιογραφικού σας θέλετε να τονίσετε και για ποια θα θέλατε να δώσετε επιπρόσθετα στοιχεία. Καταγράψτε τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας ως προς το επάγγελμα και συσχετίστε τα με την προσφερόμενη εργασία. Προσπαθήστε να παρουσιάσετε τα αρνητικά στοιχεία ως θετικά. Η αυτογνωσία βοηθά στην αυτοεκτίμηση. Οργανώστε τον προσωπικό σας φάκελο φωτοτυπώντας τα πτυχία και προετοιμάζοντας δείγματα από εργασίες σας που σχετίζονται με την εργασία και μπορεί να σας ζητηθούν. Συνήθως δεν ζητούνται στην πρώτη συνέντευξη αλλά σε περίπτωση που ζητηθούν δείχνουν ενδιαφέρον και οργανωτικότητα. Διαβάστε την αγγελία και αναλύστε τις απαιτήσεις της προσφερόμενης θέσης αντιστοιχώντας τις γνώσεις με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές σας.
  • Καλό είναι να έχετε ετοιμάσει μια λίστα με ερωτήσεις τις οποίες θα υποβάλλετε όταν σας ζητηθεί. Με αυτό το τρόπο συλλέγετε χρήσιμες πληροφορίες και κάνετε θετική εντύπωση.
  • Φροντίστε να είστε ακριβής στη προσέλευσή σας. Όχι αργότερα ούτε και νωρίτερα από 5 λεπτά.
  • Προσέξτε την εμφάνισή σας. Είναι και αυτό ένα κριτήριο επιλογής. Αποφύγετε τα πολύ μοντέρνα και εκκεντρικά ρούχα, εκτός βέβαια αν ο χώρος και η κουλτούρα της επιχείρησης το απαιτούν. Προσπαθήστε η εμφάνισή σας να ταιριάζει με τον χώρο της εταιρείας.
  • Αποβάλλετε το άγχος και σκεφτείτε θετικά για τον εαυτό σας. Σκεφτείτε ότι απαντάτε με αυτοπεποίθηση στις ερωτήσεις. Η θετική σκέψη βοηθά στην απόδοση.


Share

{ Comments are closed! }